We zijn allemaal moeder

Door Ruchama

In mijn leven heb ik geleerd dat moeder zijn niet gebonden hoeft te zijn aan het hebben van kinderen. Als religiewetenschapper heb ik me bijvoorbeeld verdiept in bijbelteksten over het moederschap. Zo noemde zowel God als Adam Eva ‘de moeder van alle levenden’ (Genesis 3:20; Mozes 4:26) voordat ze ooit een kind had gebaard. Ardeth GreeneKapp, die algemeen jongevrouwenpresidente was en zelf nooit kinderen kon krijgen, vroeg daarom: ‘Is het moederschap alleen voorbehouden aan degenen die baren? Het markante is dat het moederschap als een heilige taak door God voorbestemd was voor alle vrouwen. Maar in de realiteit is dat dus niet zo. Er is sprake van een maakbaarheid rondom het krijgen van kinderen. En naast maakbaarheid speelt ook vrijwilligheid een rol. Het vrijwillig kiezen voor een leven zonder kinderen en toch een moederrol vervullen is een optie. Terwijl we in traditionele zin geen moeder zijn, kan er wel degelijk een rol als moeder gespeeld en vervuld worden in het leven. Is dat wat God bedoelde met moederschap? Dat er ook een moederrol vervuld kan worden zonder daadwerkelijk te baren?

Ik ben er achter gekomen dat we ons allemaal als het ware kunnen verheugen op de invulling van de heiligheid van ons vrouwzijn en daarmee ons authentieke moederschap. Het moederschap is meer dan alleen kinderen baren, het behelst ook het moederen over ons innerlijke kind, het geven en bieden van zorg en steun aan anderen, het geven van onderwijs aan kinderen, het koesteren, liefhebben en het leiden van een jongere generatie, maar ook ouderen, etc. Sheri Dew stelt: ‘Als dochters van God en als dochters van Eva, zijn wij allen moeder en zijn dat ook altijd geweest.’ Als geestelijk verzorger in een hospice heb ik gevoeld hoe het is om met heel mijn hart stervenden lief te hebben. Ik heb kunnen ervaren wat het betekent om moeder te zijn zonder kinderen te baren en het is prachtig. Ik merk ook dat ik veel kracht put uit mythologische en religieuze teksten over vrouwen die geen kinderen hebben gekregen; ze zijn moedig, sterk, authentiek en lijken een autonome en oorspronkelijke bron te hebben gevonden voor een zinvolle levensvervulling. Ik trek mij daar in mijn zelfbeeld aan op.

MZK

MZK

Leave a Replay

Over ons

Wij organiseren rituelen en samenkomsten voor vrouwen die geen kind hebben en graag hun moederschap én moederhart op eigen wijze vormgeven.

Recente blogs

Wil je op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief